logo
Občianske združenie J.D - Galéria J.L

O nás

OZ – J.D.-Galéria J.L je nepolitické, nezávislé, neziskové, dobrovoľné demokratické združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom SR.

Podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti kultúrno – spoločenských činností, podpora výtvarných aj športových aktivít, zveľaďovanie mestského priestoru.