Stena na Okružnej

Občianske združenie J.D - Galéria J.L